Eindejaars herdenking 2019

Datum: dec 31, 2019 15:00:00
Details :

 

Voor de negentiende keer wordt op Oudejaarsmiddag een bijeenkomst georganiseerd, waarin afscheid genomen wordt van hen die sinds november 2018 zijn overleden en afkomstig zijn uit Gorcum of daarmee een band hadden.

U bent welkom vanaf 14.45 uur en krijgt bij de ingang een kaartje om de naam op te schrijven van degene die u wilt gedenken. In verband met de vaak lage dagtemperaturen in die tijd van het jaar en het ontbreken van verwarming in de toren, is het raadzaam niet eerder dan 14.45  aan te komen en te rekenen op een staande bijwoning van de het etensuur. Er zijn een klein aantal stoelen voor mensen met een fysieke beperking. De korte plechtigheid begint om 15.00 uur. Eerst wordt een meditatieve tekst uitgesproken, gevolgd door muziek en een gedicht. Vervolgens komt men één voor één naar voren. Het kaartje met de naam wordt afgegeven, u krijgt een gedachteniskaars om – onder het noemen van de naam van de overledene - aan te steken en in de daarvoor aanwezige bak te plaatsen. Nadat alle namen zijn genoemd sluit de burgemeester de plechtigheidaf door een kaars te plaatsen voor alle niet-genoemde Gorcumers. Vervolgens wordt de lijst met namen opgeborgen in één van de kokers van het beeld de Lichttrechter, om daar bewaard te blijven.Deze viering is hiermee ten einde.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door een commissie van Stichting In de Toren, die dit herdenkings-, bezinnings- en ontmoetingscentrum beheert.

Voor deze bijeenkomst worden uitgenodigd, in de eerste plaats familie, vrienden en bekenden middels een persoonlijke brief en de localepers. Maar ook mensen uit de zorgverlening, hetbedrijfs- en vereniging-leven en de dienstverlening, waaraan een patiënt, medewerk(st)er (hen) is ontvallen, zijn welkom.

Ook representanten van verschillende geloofsgemeenschappen zijn gevraagd.

Wie op deze wijze dit overlijdensjaar met ons en elkaar willen afsluiten, is van harte welkom, met verwanten, familie of vrienden. Heeft u vragen over het tijdstip of het aantal mensen dat mee kan komen, of wilt u  uw komst melden en het aantal mensen dat met u mee zal komen om ons een beetje inzicht te geven in de mogelijke toeloop, dan kunt u de contactpersoon Leen van den Herik na 18.00 uur bellen op nummer (0183) 64 04 71 of mailen naar lvdherik@narratio.nl.

toren_0.jpg toren_1.jpg toren_2.jpg toren_3.jpg toren_4.jpg