Namens het bestuur van Stichting In de Toren

 
Na eerder al de gedachtenisbijeenkomst Oudjaar 2020 te hebben moeten afzeggen, moeten we helaas i.v.m. beperkte luchtverversingsmogelijkheden ook de bijeenkomst van dit jaar afgelasten.
 
Zodra zich mogelijkheden voordoen, zullen wij niet aarzelen om een samenkomst te organiseren en diegene die zich al eerder hebben aangemeld daarvoor dan ook een uitnodiging te sturen. Bovendien communiceren we dit dan ook via de pers.
 
Tot zolang wensen wij jullie warme, blijvende herinneringen om in de kring van en met familie, vriend(inn)en en bekenden met elkaar te blijven delen!
 
Met een hartelijke Vredesgroet,
 
Leen van den Herik, secr. Oudjaars-samenkomst
toren_0.jpg toren_1.jpg toren_2.jpg toren_3.jpg toren_4.jpg