IN MEMORIAM: Peter Smit

 

Je kon altijd op hem rekenen, hij was een man van afspraak is afspraak en hij kon voorstellen bedachtzaam en van meerdere kanten belicht onder woorden brengen. Peter Smit, penningmeester van Stichting In de Toren, is op 21 december geheel onverwacht overleden. Zittend op z’n stoel en lezend in de krant is hij uit het leven weg gegleden. Iedereen verslagen achterlatend. Met onbegrip ook, want hij had de draad van zijn leven in Gorinchem weer opgepakt: vrijwilligerswerk voor Humanitas, betrokken bij Gorcum Live De Bunker, bezig met muziek.

Peter liet al vanaf begin jaren 70 weten wie hij was. Betrokken bij vriendenclub, band en muziekproject Enoch Arden, penningmeester van Pop Promotie Gorcum en filmclub Cynopsis om er maar een paar te noemen. Jarenlang in en vanuit Gorinchem, later (door zijn werkkring) vanuit Arnhem, Breda en Oosterhout, sinds korte tijd weer in Gorcum. De dood van Marianne en Froukje was aanleiding om zich vanaf het begin (2000) in te zetten voor Stichting In de Toren, de vanuit het Platform tegen Geweld opgezette ruimte voor herdenken, bezinnen en ontmoeten. Waar hij meedraaide in de bezetting. En ook regelmatig inviel, want ‘ik heb toch tijd genoeg’, zoals hij zei. Alleen voor wielrennen moesten die diensten wijken.

De klus waaraan hij werkte illustreert mooi zijn levenshouding: afwegen, vergelijken, niet over één nacht ijs gaan. We hebben diverse malen gesproken over het plaatsen van een beeldscherm om de gebeurtenissen die de aanleiding waren voor het inrichten van deze ruimte onder de aandacht te blijven brengen. Peter nam de taak op zich om zo’n scherm te bekijken. Vorige maand mailde hij meerdere opties te hebben bekeken, naast elkaar gezet en de voor- en nadelen te hebben afgewogen. Voor hem was het duidelijk. Hij wilde dat niet op eigen houtje beslissen, maar eerst overleggen met het bestuur. Dat is er helaas niet meer van gekomen.

Peter, iedereen die je kende (familie, vrienden), iedereen waarmee je in je vrije tijd te maken had, zal je missen. Je inzet bij de instellingen waarbij je betrokken was, je kennis van zaken en je relativerende humor zullen nog lang in ons geheugen gegrift staan.

Piet Augustijn

Voorzitter Stichting In de Toren

2 januari 2016

 

Peter Smit
 
Rotterdam 10 september 1950, † Gorinchem 21 december 2015
toren_0.jpg toren_1.jpg toren_2.jpg toren_3.jpg toren_4.jpg