Eindejaars herdenking 2020

De werkgroep van de Stichting Herdenkings-, Bezinnings- en Ontmoetingscentrum ‘In de Toren’ organiseert, net als andere jaren, de 'Eindejaarsherdenking' op oudejaarsdag. Iedereen uit Gorinchem en omgeving kan op die dag in het centrum een dierbare herdenken.

 

Vooraf

Alle nabestaanden die in één van de Gorcumse bladen van dit jaar een rouwadvertentie geplaatst hebben, worden persoonlijk uitgenodigd. Ook de lokale media besteedt hier aandacht aan.

Van harte welkom

De bezinningsruimte in de St.-Janstoren is op donderdag 31 december vanaf 14.00 uur open. Nabestaanden van een overledene melden zich bij de deur. Op een strookje papier wordt de naam van de overledene geschreven. De nabestaande ontvangt een kaars. Het werkgroeplid nodigt de groep nabestaanden uit om naar het midden van de torenruimte te gaan. Daar is iemand die hen tijdens de plechtigheid begeleidt.

‘Ik steek een kaars aan voor ….’

Diegene die herdenkt ontsteekt de kaars aan de grote kaars en noemt de naam van degene die hij herdenkt. Hij zet de kaars in de bak bij de andere brandende kaarsen. Daarna doet de deelnemer het papier met de naam van de overledene in een van de kokertjes van het kunstwerk De Lichttrechter.

Afronding

Alle betrokkenen gaan teug naar het torenportaal. Daar ontvangt men een kaart met een meditatieve tekst en een kaars als herinnering. Dan verlaten deze deelnemers de ruimte.

 

Uitnodiging college

De werkgroep heeft het college uitgenodigd bij de plechtigheid aanwezig te zijn. Tussen 15.00 en 15.15 uur krijgt een collegelid de mogelijkheid om de niet-genoemde overleden Gorcummers te herdenken. Daarvoor steekt het collegelid een kaars aan en doet een briefje met de aantallen in een koker.

 

Veilige afstandsprocedure

We hanteren een veilige afstandsprocedure. Die procedure bestaat uit de volgende afspraken:

  • Aanwezigen verklaren geen klachten te hebben die virus gerelateerd kunnen zijn
  • Iedereen bij en in de Toren houdt minstens 1,5 meter afstand van elkaar
  • We vragen aanwezigen bij binnenkomst hun handen te desinfecteren
  • We hanteren een maximum aantal herdenkers per familie/gezin van drie personen
toren_0.jpg toren_1.jpg toren_2.jpg toren_3.jpg toren_4.jpg