Namens het bestuur van Stichting In de Toren

Helaas hebben we moeten constateren dat ook onze zorgvuldige contact- en bewegingsarme opzet niet met de huidige Corona-maatregelen is te verenigen en derhalve zullen we helaas moeten afzien van de geplande herdenking 2020; Echter met die kanttekening dat wij, zodra de virus-situatie het toestaat toch nog een gelegenheid hiervoor zullen scheppen en hiervan melding maken op de site en in de pers, zodat een eventuele deelname kan worden overwogen.

Zoals zovelen hadden ook wij het graag anders gezien, maar uw gezondheid en die van alle anderen, is voor ons, organisatoren, toch belangrijker dan deze tijdelijke onderbreking van de eindejaars-traditie!

Wij hopen en wensen dat u nu persoonlijk of in uw eigen kleine kring met verwanten, een passend terugdenken kunt ervaren aan het afscheid dat u moest nemen.

In de hoop dat wij elkaar het komende jaar alsnog een keer mogen ontmoeten ter herdenking en bezinning in ons Centrum, wensen wij een ieder sterkte en liefdevolle aandacht in deze verder zo stille tijd.

 

Afscheid

 
Jij bent onvergetelijk geworden
 
in mijn leven.
 
Jij zult altijd in mijn gedachten zijn.
 
Ik zal nog van je dromen
 
en je stem nog horen.
 
Ik kan niet begrijpen
 
dat jij weg bent, voorgoed.
 
 
Jij bent onvergetelijk geworden
 
in mijn leven.
 
Jij zult altijd met mij meegaan
 
op de levensweg.
 
Ik zal heimwee naar je hebben.
 
Ik had je langer willen vasthouden.
 
Ik had je nog zoveel willen vragen.
 
 
Jij blijft een litteken
 
in mijn bestaan.
 
Jij blijft een teken
 
van liefde in mijn leven.
 
Aan jou zal ik mij optrekken.
 
Jou gedenkend zal ik groeien
 
en krachtig worden.
 
ik zal vol levensmoed verder gaan.
 
Jij onzichtbaar bij mij.
 
 
(Marinus van den Berg)
 
 

Afscheid

Denk mijn naam wanneer ik dood ben,

Denk mijn naam maar roep mij niet,

ik ben vergeten hoe ik heet.

 

En denk aan mij hoe dwars ik was

Hoe tuk op taal en hoe onzeker

En dat ik van je hield met huid en ziel.

 

Maar roep mij niet, lief, roep mij niet,

Ik ben vergeten hoe ik heet.

 

Guillaume van der Graft

Pseud. van Willem Barnard

 

Eindejaars herdenking 2020

De werkgroep van de Stichting Herdenkings-, Bezinnings- en Ontmoetingscentrum ‘In de Toren’ organiseert, net als andere jaren, de 'Eindejaarsherdenking' op oudejaarsdag. Iedereen uit Gorinchem en omgeving kan op die dag in het centrum een dierbare herdenken.

 

Vooraf

Alle nabestaanden die in één van de Gorcumse bladen van dit jaar een rouwadvertentie geplaatst hebben, worden persoonlijk uitgenodigd. Ook de lokale media besteedt hier aandacht aan.

Van harte welkom

De bezinningsruimte in de St.-Janstoren is op donderdag 31 december vanaf 14.00 uur open. Nabestaanden van een overledene melden zich bij de deur. Op een strookje papier wordt de naam van de overledene geschreven. De nabestaande ontvangt een kaars. Het werkgroeplid nodigt de groep nabestaanden uit om naar het midden van de torenruimte te gaan. Daar is iemand die hen tijdens de plechtigheid begeleidt.

‘Ik steek een kaars aan voor ….’

Diegene die herdenkt ontsteekt de kaars aan de grote kaars en noemt de naam van degene die hij herdenkt. Hij zet de kaars in de bak bij de andere brandende kaarsen. Daarna doet de deelnemer het papier met de naam van de overledene in een van de kokertjes van het kunstwerk De Lichttrechter.

Afronding

Alle betrokkenen gaan teug naar het torenportaal. Daar ontvangt men een kaart met een meditatieve tekst en een kaars als herinnering. Dan verlaten deze deelnemers de ruimte.

 

Uitnodiging college

De werkgroep heeft het college uitgenodigd bij de plechtigheid aanwezig te zijn. Tussen 15.00 en 15.15 uur krijgt een collegelid de mogelijkheid om de niet-genoemde overleden Gorcummers te herdenken. Daarvoor steekt het collegelid een kaars aan en doet een briefje met de aantallen in een koker.

 

Veilige afstandsprocedure

We hanteren een veilige afstandsprocedure. Die procedure bestaat uit de volgende afspraken:

  • Aanwezigen verklaren geen klachten te hebben die virus gerelateerd kunnen zijn
  • Iedereen bij en in de Toren houdt minstens 1,5 meter afstand van elkaar
  • We vragen aanwezigen bij binnenkomst hun handen te desinfecteren
  • We hanteren een maximum aantal herdenkers per familie/gezin van drie personen
toren_0.jpg toren_1.jpg toren_2.jpg toren_3.jpg toren_4.jpg