Archief 2001 Uit de Pers


Stichting 'In de Toren' zoekt geld en vrijwilligers

Meer aandacht voor de bezinningsruimte onder de toren van de Grote Kerk. Dat is de inzet van een actie die deze week is begonnen. In deze bijna sacrale ruimte wordt binnenkort een kunstwerk gerealiseerd dat, in combinatie met passende activiteiten, blijvend de aandacht moet vestigen op de gevolgen van (zinloos) geweld.
Enkele honderden bedrijven, instellingen en besturen van kerken in Gorinchem ontvingen dezer dagen een brief waarin gevraagd wordt om financiële ondersteuning. Ook de medewerking van vrijwilligers voor diverse werkgroepen wordt gevraagd. Vooral de openstelling vraagt mensen die bereid zijn enkele uren per maand in het centrum aanwezig te zijn. De actie is een initiatief van de vorig jaar opgerichte stichting met de lange naam 'Herdenkings-, bezinnings- en Ontmoetingscentrum In de Toren Gorinchem'. De bedoeling is de bezinningsruimte in de voet van de St. Janstoren onder de aandacht te brengen bij bedrijven, instellingen en kerken.
Aanleiding voor het centrum en de daarbij behorende kunsttoepassing, waarvoor de opdracht werd gegeven aan de Utrechtse beeldend kunstenaar Corrie van de Vendel, is het schietincident bij muziekcafé Bacchus op 10 januari 1999, waarbij twee meisjes om het leven kwamen en één zwaar gewond raakte.
Het begin 2000 opgerichte Platform tegen Geweld heeft na diverse bijeenkomsten gekozen voor het opzetten van een centrum waar 'in breder perspectief ruimte is voor bezinning en herdenking'. De na dit overleg opgerichte stichting In de Toren gaat de ruimte en het daarin aangebrachte kunstwerk, de 'Lichttrechter', beheren. "Wij hopen vanuit de Gorcumse gemeenschap voldoende financiële ondersteuning te ontvangen om onze doelstellingen te kunnen realiseren", zo schrijft het bestuur in de bedelbrief. Behalve eenmalige giften kan periodiek een bijdrage worden gegeven door lid te worden van de 'Club van 50', dat zijn vijftig leden die via een bijdrage van 100 euro per jaar garant staan voor de instandhouding van het centrum.

(Gorcumse Courant, 19 december 2001)

toren_0.jpg toren_1.jpg toren_2.jpg toren_3.jpg toren_4.jpg