Uit de pers 2015

 

Druk bezochte herdenking 2014

GORINCHEM - Met meer dan 80 mensen werd op Oudejaarsmiddag het jaar van overlijden gezamenlijk afgesloten in het centrum 'In de Toren'. Afgewisseld met meditatieve teksten en passende muziek werden de namen genoemd door aanwezige familie, vrienden en bekenden, besloten door burgemeester Barske, die als laatste voor alle overige niet bij name genoemde overleden Gorcumers, een kaars aanstak.Zo vond voor de veertiende keer dit gedachtenisritueel plaats voor deze mensen voor wie vooral in die betekenisvolle dagen het gemis vaak zo heftig wordt gevoeld. De namen van alle genoemde mensen hebben een plaats gekregen in het Lichttrechter-monument, waardoor deze plaats ook een locatie van gedenken blijft voor alle betrokkenen.

Eindejaarsherdenking 2014

(www.DeStadGorinchem.nl, 3 januari 2015)

 

Bijeenkomst In de Toren

GORINCHEM Voor de vijftiende keer wordt op Oudejaarsmiddag een bijeenkomst georganiseerd, waarin afscheid genomen wordt van hen die het voorbije jaar zijn overleden en afkomstig zijn uit Gorcum of daarmee een band hadden. De bijeenkomst vindt plaats in het centrum In de Toren aan de Krijtstraat in de binnenstad. Deelnemers zijn welkom vanaf 14.45 uur. 

De bijeenkomst wordt georganiseerd door een commissie van Stichting In de Toren, die dit herdenkings-, bezinnings- en ontmoetingscentrum beheert. Voor deze bijeenkomst worden uitgenodigd, in de eerste plaats familie, vrienden en bekenden middels een persoonlijke brief aan de contactpersonenzoals deze werden vermeld in rouwadvertenties in De Stad Gorinchem en de Gorcumse Courant. Maar ook mensen uit de zorgverlening, het bedrijfs- en verenigingsleven en de dienstverlening, bij wie een patiënt, medewerk(st)e (hen) is ontvallen, zijn welkom. Ook representanten van verschillende geloofsgemeenschappen zijn gevraagd.

(www.DeStadGorinchem.nl, 12 december 2015)

toren_0.jpg toren_1.jpg toren_2.jpg toren_3.jpg toren_4.jpg