Gorinchem, december 2018

Voor de achttiende keer wordt op Oudejaarsmiddag een bijeenkomst georganiseerd, waarin afscheid genomen wordt van hen die het voorbije jaar zijn overleden en afkomstig zijn uit Gorcum of daarmee een band hadden.

De bijeenkomst vindt plaats in het centrum In de Toren aan de Krijtstraat in de binnenstad, vanaf 14.45 uur . In verband met de mogelijk lage dagtemperaturen  en het ontbreken van verwarming in de toren, is het raadzaam niet eerder  aan te komen en te rekenen op een staande bijwoning van de bijeenkomst. Er zijn een klein aantal stoelen voor mensen met een fysieke beperking. De korte plechtigheid begint om 15.00 uur. Er wordt een meditatieve tekst uitgesproken, en er is muziek en een gedicht. Vervolgens komen aanwezige nabestaanden één voor één naar voren om een gedachteniskaars  – onder het noemen van de naam van de overledene - aan te steken en in de daarvoor aanwezige bak te plaatsen. Nadat alle namen zijn genoemd sluit de burgemeester de plechtigheidaf door een kaars te plaatsen voor alle niet-genoemde overleden Gorcumers. Vervolgens wordt de lijst met namen opgeborgen in één van de kokers van het beeld de Lichttrechter, om daar bewaard te blijven. Deze viering is hiermee ten einde en kan worden besloten met gezamenlijk koffie-/theedrinken.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door een commissie van Stichting In de Toren, die dit herdenkings-, bezinnings- en ontmoetingscentrum beheert.

Voor deze bijeenkomst worden uitgenodigd, in de eerste plaats familie, vrienden en bekenden middels een persoonlijke brief op basis van gegevens uit de rouwadvertenties in de locale media en de berichtgeving in de pers. Ook mensen uit de zorgverlening, hetbedrijfs- en vereniging-leven en de dienstverlening, bij wie een patiënt, medewerk(st)er (hen) is ontvallen, zijn van harte welkom.

Iedereen die op deze wijze het overlijdensjaar met elkaar en ons willen afsluiten, is van harte welkom, met verwanten, familie of vrienden.Voor vragen over het tijdstip om de komst te melden of het aantal mensen door te geven dat met mee zal komen, om enig inzicht te geven in de mogelijke toeloop,

kan men bellen na 18.00 uur (0183) 64 04 71 of mailen naar lvdherik@narratio.nl van Leen van den Herik, secretaris Herdenking In de Toren

 

toren_0.jpg toren_1.jpg toren_2.jpg toren_3.jpg toren_4.jpg