Uit de Pers 2012


Compassie verbindt mensen


'Goed is dat je goede woorden overweegt en wil. Heb je naaste lief die is als jij. De vluchteling, de arme, doe hen recht.' Deze woorden uit een tekst van Huub Oosterhuis verwoorden exact waar het bij compassie allemaal om draait. De tekst werd afgelopen zaterdag door Pastorale gezongen tijdens de afsluiting van het Compassie-project.

In de Grote Kerk van Gorinchem werd zaterdag het project Gorinchem en Compassie afgesloten. Een project dat een jaar geleden tot bloei kwam, maar nog lang niet is uitgegroeid. De leden van de werkgroep werkten afgelopen jaar aan diverse initiatieven.
Een afsluiting wil de werkgroep Compassie, onderdeel van stichting In de Toren het eigenlijk niet noemen. ,,We trappen nu pas af'', aldus André Wijting, één van de leden van de werkgroep. ,,Compassie moet de kern worden van elke menselijk handelen. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Deze gedachte verbindt mensen. Dat is de kracht van Compassie. Kijk niet wat de verschillen zijn, maar zoek met elkaar naar dat wat ons bindt.''


Marjo Molengraaf: ,,Onno Albada -voorzitter van de werkgroep, red.- wilde iets blijvends, iets concreets neerzetten. Daar werkte ik graag aan mee. Uiteindelijk ontstond het idee voor een compassieroute. Geen fysieke, want dat bleek niet haalbaar, maar een digitale. Een route waarin compassie centraal staat. We hopen dat anderen geïnspireerd raken. We hopen ook dat de route nog groter wordt.''

Een ander initiatief is het boek over compassie in Gorinchem. Een boek met maar liefst 125 verhalen over compassie. ,,Een boek dat mensen moet informeren, maar vooral ook verbinden en inspireren'', legt André Wijting uit. ,,Door bij te dragen aan dit boek stonden velen weer stil bij hun eigen principes. Bewustwording was en is een belangrijk doel van het boek." Tijdens de bijeenkomst werd dit boek overhandigd aan het gemeentebestuur.
Aan het programma in de Grote Kerk werkten diverse partijen mee. Pastorale, Bewitched, violiste Olena Lavrenko en pianiste Olga Malkina. Zij brachten muziek ten gehore waar compassie en barmhartigheid centraal stonden. Van teksten van Huub Oosterhuis -Goed is dat je niet doet wat slecht is, red.- tot 'I say a little prayer for you'. Van een Boeddhistische tekst tot een klassieker van Elvis Presley.

,,Deze afsluiting is niet het einde van de compassie gedachten. Ik heb sterk de indruk dat we aan het begin staan'', aldus Piet Augustijn, voorzitter van stichting In de Toren. André Wijting: ,,Het zou mooi zijn als de compassie-gedachte wordt ondertekend door alle inwoners van Gorinchem.''

Het boek kan besteld worden bij de Gorcumse uitgeverij Narratio, postbus 1006, 4200 CA in Gorinchem, 0183-628188 of verkoop@narratio.nl. Het boek kost 14,80 euro. Na 23 juni komt het boek in de losse verkoop. Een klein deel van de verhalen uit het boek is ook verschenen in nieuwsblad De Stad Gorinchem.
De compassieroute waar Marjo Molengraaf op doelt is vanwege technische strubbelingen nog niet online, maar is mettertijd via de site van stichting In de Toren te raadplegen.

(DeStadGorinchem, 25 juni 2012)

Krabbels voor compassie


Het compassieproject in Gorcum werkt toe naar de apotheose op 23 juni. Dan wordt onder meer het grote compassieboek gepresenteerd in de Grote Kerk en zijn er verschillende optredens. Tot de 23ste loopt er een handtekeningenactie, waarbij iedereen in stad en streek zich kan aansluiten.
Compassie draait om de zogenaamde gulden regel: behandel de mensen in alles zoals je zelf behandeld wil worden. Acties rondom dit thema worden wereldwijd gevoerd en dit jaar sloot Gorcum zich daarbij aan. Informatie over het project en de achtergronden staan op www.indetoren.nl/compassie.
Als extra steunbetuiging voor de gedachte van compassie is een handtekeningenlijst opgesteld. Deze is toegestuurd naar lokale organisaties en instellingen, maar ook op privétitel kunnen Gorcumers hun bijdrage plaatsen op de lijst. Die is op te vragen bij Mieke Meulendijks: 0183 - 660744 of mhcmeu@xs4all.nl.
De ingevulde handtekeningenlijsten worden op 23 juni aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders tijdens de afsluiting van het compassieproject in de Grote Kerk. Deze dag van compassie begint om 15 uur op zaterdag 23 juni. Verschillende presentaties worden afgewisseld met muzikale momenten.

Verder wordt het eerste exemplaar van het boek ‘Compassie in Gorinchem in 125 verhalen’ overhandigd aan het gemeentebestuur. Voor alle schrijvers van het boek is er een gratis exemplaar beschikbaar. Er zullen ook boeken verkocht worden. De prijs van het boek is 16,50 euro. Alle belangstellenden zijn welkom op de dag van compassie.

(Gorcumse Courant, 6 juni 2012)

Koninklijke Onderscheidingen Gorinchem 2012


Vandaag vond de jaarlijkse lintjesregen plaats in Nederland. In het Gorcumse stadhuis reikte burgemeester P. IJssels, onder ruime belangstelling, aan elf personen, waarvan tien inwoners van Gorinchem en één inwoner van de gemeente Werkendam, een Koninklijke Onderscheiding uit.

Mevr. J.C. Schuitmakervan Wuijckhuijse Graad: LID in de orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Schuitmaker - van Wuijckhuijse is een inwoonster van de gemeente Werkendam, maar omdat ze zich voornamelijk verdienstelijk heeft gemaakt in Gorinchem hebben de burgemeesters van Gorinchem en Werkendam ingestemd met het overhandigen van de Koninklijke Onderscheiding in Gorinchem. Mevrouw Schuitmaker - van Wuijckhuijse is een vrouw die zich al 30 jaar inzet voor de mensen om haar heen. Zij is altijd bereid om, op wat voor niveau dan ook, als vrijwilliger in de bres te springen voor mensen die hulp nodig hebben om onrecht te bestrijden. Mevrouw Schuitmaker -van Wuijckhuijse zette zich onder andere in voor een asielzoekergezin, verricht diverse taken bij het N.H.G. Open Pastoraat en zij was verantwoordelijk voor dialoog met de Turkse gemeenschap naar aanleiding van een schietincident, waarbij haar dochter op tragische wijze om het leven kwam. Tevens heeft zij bijgedragen aan het opzetten van "In de Toren" en levert zij een bijdrage aan de beweging rond zinloos geweld. Mevrouw Schuitmaker - van Wuijckhuijse is een vrouw waarvoor velen grote bewondering hebben!

(Gorcums Nieuws, 27 april 2012)


Grote opkomst herdenkingsdienst


Meer dan 110 mensen zijn op Oudjaarsmiddag bij elkaar gekomen om gezamenlijk de overledenen van 2011 te gedenken voorzover deze een band hadden met Gorcum. Het was dit jaar voor de negende keer dat met een besloten bijeenkomst familie, vrienden, bekenden en oud-collega's elkaar troffen in het gedachteniscentrum In de Toren in Gorinchem. Met muziek, gedichten en een korte gedenkingstekst werd stil gestaan bij deze eerste jaarwisseling zonder hun geliefden. Door het noemen van ieders naam en het daarbij aansteken van een kaars werd dit voor hun droevige jaar afgesloten en konden de nabestaanden troost vinden bij elkaar. De uitgesproken namen zijn opgeschreven op het jaarpapier en hebben een plaats gekregen in het gedachtenismonument dat permanent in de toren aanwezig is. De belangstelling voor deze bijeenkomst groeit ieder jaar weer. Dit jaar werden nabestaanden van 270 overledenen persoonlijk uitgenodigd per brief en verder iedereen via aankondigingen in plaatselijke en regionale kranten. En dan is een opkomst van meer dan 110 mensen zeker een bewijs van waardering voor dit initiatief en daarmee een overvolle ruimte in deze historische toren!

(Gorcumse Courant, 4 januari 2012)


Archief:


Uit de Pers 2011 Uit de Pers 2010
Uit de pers 2009

Uit de pers 2004 Uit de Pers 2002 Uit de Pers 2001


toren_0.jpg toren_1.jpg toren_2.jpg toren_3.jpg toren_4.jpg