Uit de Pers 2013

 

 


Rede voor verdraagzaamheid 2013

GORINCHEM - De Stichting Herdenkings-, Bezinnings- en Ontmoetingscentrum In de Toren houdt zaterdag 5 oktober voor de negende keer de Dag voor Verdraagzaamheid. Onder de titel ‘Gorcum voor verdraagzaamheid’ wordt aandacht gevraagd voor een verdraagzame samenleving. Het programmam vangt aan om 15.00 uur. Er is muziek van Kiki en Fenmke van muziekschool Gorinchem. Harry Raemaekers houdt een rede over verdraagzaamheid en er worden gedichten voorgelezen. Aansluitend wordt de fototentoonstelling 'De vier seizoenen' van Marcel Köppen geoepend. Het programma is rond 16.00 uur afgelopen.

De StichDag voor verdraagzaamheid 2013ting In de Toren beheert het Centrum In de Toren in de voet van de Grote Toren in Gorinchem. Dit centrum is in september 2002 geopend naar aanleiding van het schietincident in een plaatselijk muziekcafé (januari 1999), waarbij twee jonge meisjes om het leven kwamen. Sindsdien vinden er In de Toren kleinschalige activiteiten plaats, waarin de stellingname tegen zinloos geweld centraal staat.

 (www.DeStadGorinchem.nl, 30 september 2013)

 

 

 

Een moment van stilte voor de overledenen van 2012Eindejaarsherdenking 2012

Het is inmiddels een traditie in Gorinchem om op Oudjaarsdag in het centrum In de Toren stil te staan bij de overledenen van het voorbije jaar. Ruim zestig mensen kwamen afgelopen maandag naar In de Toren om samen nog even stil te staan bij de overledenen van 2012. In de grote holle ruimte galmden de woorden: 'Ik steek deze kaars aan voor...'gevolgd door een naam en de relatie die er met deze persoon was. Met betraande ogen en gebroken stem werd het zacht gefluisterd of kordaat uitgesproken. Bij elke naam ging er een siddering door de aanwezigen. Ook toen de Gorcumse wethouder Arjan Rijsdijk, afsloot met een kaars voor alle niet genoemde overleden Gorcumers. In Gorinchem overleden in 2012 in totaal 242 mensen, waaronder 10 kinderen.

(Telegraaf, 1 januari 2013)

 


Archief:


Uit de Pers 2012 Uit de Pers 2011 Uit de Pers 2010
Uit de pers 2009

Uit de pers 2004 Uit de Pers 2002 Uit de Pers 2001

toren_0.jpg toren_1.jpg toren_2.jpg toren_3.jpg toren_4.jpg